Terms of service

INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona jest obsługiwana przez "Viktor-Art" s.c., H.J.P. Zajdel, z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 26, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska i numerze NIP: 684-253-95-24. 
Oryginalnym językiem tej strony internetowej jest język polski. 

W całym serwisie terminy "my", "my" i "nasz" odnoszą się do "Viktor-Art" s.c., H.J.P. Zajdel.. Viktor-Art oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tutaj podane.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na następujące warunki ("Warunki Korzystania z Usług", "Warunki"), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostawcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed wejściem na naszą stronę internetową lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki Świadczenia Usług są uznawane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do aktualnego sklepu również podlegają Warunkom Użytkowania. Z aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Shopify Inc. Dostarczają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez dowolną osobę pozostającą na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

 

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi dla kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania danych przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani nie nawiązywać kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Twoje płatności będą przetwarzane przez PayPal lub PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, Polska. KRS: 0000227278

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie internetowej nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacji ogólnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

 

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez stronę internetową. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie, jednak należy pamiętać, że większość naszych produktów jest malowana ręcznie i dlatego paleta kolorów użytych do każdego produktu może nieznacznie różnić się od modelu. Nie możemy również zagwarantować, że monitor Twojego komputera będzie wyświetlany w dowolnym kolorze.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa na zasadzie jednostkowych przypadków.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania produkcji w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić użytkownika kontaktując się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą zwrotów.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi osób trzecich, nad którymi nie monitorujemy, ani nie mamy żadnej kontroli, ani nie mamy żadnego wkładu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w jakim są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Państwa z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według jego uznania i należy upewnić się, że użytkownik zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) będącego osobą trzecią.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu.

 

SEKCJA 8 - ŁĄCZA STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Łącza osób trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do witryn internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumieją Państwo, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

 

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz do nas kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą, czy też w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania jakichkolwiek poufnych komentarzy; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierały materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej.

Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Nie należy przyjmować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowanej w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZAKAZANE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Usług, użytkownik nie może korzystać z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszanie jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) molestowanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywda, zniesławienie, zniesławienie, pomówienie, lekceważenie, zastraszanie lub dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) wysyłania lub przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, indeksowania lub scrapowania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub stron internetowych lub obejścia zabezpieczeń. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej z nią strony internetowej w celu naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

 

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać dzięki korzystaniu z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w stanie, w jakim są dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku "Viktor-Art" s.c., H.J.P. Zajdel., nasi dyrektorzy, kierownictwo, pracownicy, filie, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, karne, specjalne lub wtórne jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została poinformowana o takiej możliwości.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIA

Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić "Viktor-Art" s.c., H.J.P. Zajdel. oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwe w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, zgłoszonym przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikającym z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub z naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

 

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług w dowolnym momencie, informując nas o rezygnacji z korzystania z naszych Usług lub o zaprzestaniu korzystania z naszej witryny.

Jeżeli w naszym wyłącznym osądzie użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewamy, że użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

 

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie przez nas wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu oraz wszelkie zasady i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Użytkowania Serwisu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane przeciwko stronie redakcyjnej.

 

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Z aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.

Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres zajdel@viktor-art.pl.